top of page
אומנות הליטיגציה
עיצוב ללא שם (8).png

אומנות הליטיגציה

?כיצד בנוי הזיכרון האנושי

?האם ניתן להשתיל זיכרונות על דוכן העדים ובכלל

?כיצד מתקבלות החלטות שיפוטיות בפן הפסיכולוגי, לרבות החלטות שיפוטיות

.פיצוח הבנת שפת גוף

?כיצד להתנהל תחת חקירה משטרתית ולהימנע משבירה פסיכולוגית

.כיצד בוחר בנו הלקוח מבחינה רגשית ומקצועית וכיצד לבנות הסכמי שכר טרחה

.אומנות החקירה הנגדית

?מה הם ההבדלים בין מציאות עובדתית, מציאות משפטית ומציאות פסיכולוגית

.הפסיכולוגיה שמאחורי עדויות הראיה

.הספר כולל הקדמות מאת פרופ' יורם דנציגר, פרופ' רון שפירא ועו"ד אייל רוזובסקי

l.jpg
bottom of page